Vår og hverdag


Mars og april, vår og hverdag.

Hver dag er hverdag. Hver dag er ny og spennende.

Soloppganger og solnedganger. 

Farger som speiler seg i glass.

Speilinger som speiler seg.


Besøk som åpner for noe nytt.

Noe nytt og noe gammelt.

Vi har hatt besøk fra klosteret Lerins utenfor Cannes i Frankrike, 

et gammelt kloster

med røtter tilbake til 400-tallet

mer ærverdig enn Tautra

med røtter tilbake til 1200-tallet.

Lerins hører til den andre grenen av cistercienserordenen.

Derfor var det særlig velkomment 

å bli litt kjent med dem, lære om klosteret og kommuniteten,

hvordan våre brødre lever på sin klosterøy i Syd-Frankrike.


Og hvorfor de kom hit?
Først til våre brødre på Munkeby

som de kjenner fra møter mellom klostrene i Frankrike.

Og så til oss på Tautra.

Bare for besøk - og hvorfor det?


Munkeby og Tautra er bare stopp på veien

veien til Mausundvær!

Mausundvær er målet og hensikten med munkenes reise

betalt av Europarådet.

Åja? Undret vi, og fikk svar:

Munkene i Lerins er svært opptatt av hvordan de

på sin verneverdige klosterøy

kan få mer bærekraftig drift og møte de økologiske utfordringene.

Gjennom et internasjonalt samarbeid mellom samfunn på små øyer

skal de lære mer om hvordan

og da er Mausundvær på Hitra ett av målene.


Slik lærer vi stadig noe nytt

i en helt vanlig hverdag

med overraskelser av alle slag.


Mens våre hjerter gråter

over hva som skjer i Ukraina

over hva russere og ukrainere må tåle

helt vanlige mennesker som oss

i møte med ufattelig ondskap.


Vi fortsetter å be,

vi løftes og holdes oppe i bønnen

i Kristi miskunn


og forbereder oss til feiringen

av Jesu lidelse

av Jesu død

av Jesu oppstandelse fra de døde.