Advent og jul:         Kom,        Herre Jesus!

Advent og jul feirer de dypeste livsmysteriene. Nettopp når naturen blir bar og åpen, møtes vi med livets begynnelse og med troen på Gud som skapte alt og er mektig til å omgås sine egne naturlover for på en måte vi kan fatte å la oss få vite sin store kjærlighet og miskunn.

Gjennom adventstiden lar Kirken oss meditere over historiens lange linjer, hvordan profetene forkynte at Jesus som selv er Gud, skulle fødes av en kvinne på underfullt vis. Ordet ble kjød, synger vi om og om igjen i julen.


Et ørlite barn, født i Betlehem, og fra første stund av forfulgt av mektige herskere som ikke viker tilbake for å drepe uskyldige barn, verken den gang eller nå. 

I disse årets mørkeste dager hjelper lysene oss i håpet om kjærligheten som er sterkere enn døden, Gud som i lidelsen er sterkere enn menneskenes vold og urett.

Kom, Herre Jesus, synger vi både om julens komme og om den siste dag, da vår Herre og Mester skal komme tilbake og dømme levende og døde.

Det er en dom med håp, da all urett og alt svik må vike,

da miskunn, sannhet og rett skal råde. 

I dette håpet feirer vi julens glede.


 

Klærne sier hvem du er

Søndag 1. oktober var en gledens og festens dag i klosteret vårt. Det er flere år siden vi har hatt en hvit novise, men i dag ble vår italienske postulant Maria Grazia ikledt den hvite drakten og ble søster Maria Grazia av Tautra. Etter 11 måneder som postulant, er hun blitt en del av søsterfellesskapet og medlem av vår cistercienserorden.


- Å ta på seg klosterdrakten er en radikal begivenhet, sa vår priorinne søster Brigitte i sin tale til postulanten før hun ble overrakt sine nye klær:

- I dette åpenbarer symbolikken i det gamle og det nye seg for oss.

I Benedikts klosterregel heter det om den som vil leve ifølge regelen og ikles munkens drakt:

I kirken skal man straks ta fra ham det tøyet han har på seg og kle ham i klosterets klær. 


- Å ta på seg klosterdrakten gjør oss umiddelbart fokusert på påskemysteriet, sa sr. Brigitte. Novisen inviteres til å gå inn i Kristi død og oppstandelse. Denne radikale selvutslettelsen er en nåde, Maria Grazia: Nåden som ligger i å ta på seg ordensdrakten og nåden som ligger i en ny identitet.

- Det sier ofte at det ikke er klesdrakten som gjør munken. Men jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på dette: Å bære en ordendrakt er ingen triviell sak. Mye står på spill. Det er din frihet, ditt ansvar og din vilje - ekkoet av Guds vilje som ligger i Marias svar til engelen: Fiat, la det skje! - som står på spill.

"Ja, kom!"  sier Han.

"Ja, jeg kommer,"  svarer du.

Alle som ser deg i klosterdrakt, oppdager din klosteridentitet. Du er ikke lenger bare Maria Grazia, du er nå søster Maria Grazia. Å gå inn i en religiøs orden, å ta på seg en ny drakt, er å gå inn i påskemysteriet på en enda mer meningsfull måte.