Klærne sier hvem du er

Søndag 1. oktober var en gledens og festens dag i klosteret vårt. Det er flere år siden vi har hatt en hvit novise, men i dag ble vår italienske postulant Maria Grazia ikledt den hvite drakten og ble søster Maria Grazia av Tautra. Etter 11 måneder som postulant, er hun blitt en del av søsterfellesskapet og medlem av vår cistercienserorden.


- Å ta på seg klosterdrakten er en radikal begivenhet, sa vår priorinne søster Brigitte i sin tale til postulanten før hun ble overrakt sine nye klær:

- I dette åpenbarer symbolikken i det gamle og det nye seg for oss.

I Benedikts klosterregel heter det om den som vil leve ifølge regelen og ikles munkens drakt:

I kirken skal man straks ta fra ham det tøyet han har på seg og kle ham i klosterets klær. 


- Å ta på seg klosterdrakten gjør oss umiddelbart fokusert på påskemysteriet, sa sr. Brigitte. Novisen inviteres til å gå inn i Kristi død og oppstandelse. Denne radikale selvutslettelsen er en nåde, Maria Grazia: Nåden som ligger i å ta på seg ordensdrakten og nåden som ligger i en ny identitet.

- Det sier ofte at det ikke er klesdrakten som gjør munken. Men jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på dette: Å bære en ordendrakt er ingen triviell sak. Mye står på spill. Det er din frihet, ditt ansvar og din vilje - ekkoet av Guds vilje som ligger i Marias svar til engelen: Fiat, la det skje! - som står på spill.

"Ja, kom!"  sier Han.

"Ja, jeg kommer,"  svarer du.

Alle som ser deg i klosterdrakt, oppdager din klosteridentitet. Du er ikke lenger bare Maria Grazia, du er nå søster Maria Grazia. Å gå inn i en religiøs orden, å ta på seg en ny drakt, er å gå inn i påskemysteriet på en enda mer meningsfull måte.