TUSEN TAKK FOR GAVEN:

Vi har overtatt nybygget


For å se arkitektenes skisseprosjekt, klikk her.

22. januar overtok vi den nye fløyen til klosteret. Ferdigbefaringen gikk fint, men noe arbeid gjenstår, og det er mye å gjøre med innredning før vi kan flytte inn. Litt etterhvert blir det utover våren. 

Tusen takk for gaven, alle dere som har støttet oss i bønn, oppmuntring og interesse, og ikke minst med materielle gaver: Budsjettet på 26,1 millioner holdt nesten, med bare 100.000 kroner i overskridelse. Det er dekket med alle store og små gaver vi har mottatt på byggefondet. Vi har også fått en god del gaver til interiør og noe landskapsarbeid som kommer til våren og sommeren. Mange klostre i vår orden, Bonifatius Werk og flere bispedømmer i Tyskland har sammen med venner i USA og andre land gitt betydelige gaver.


Vi er overveldet over all denne støtten, og dypt takknemlige til arkitekt Runa Bjørke og hennes medarbeider Ragnhild Førde som nennsomt og klokt har lyttet til alle våre ønsker og behov, og har tegnet et vakkert tilbygg som glir fint og varsomt inn i terrenget. Dypt takknemlige til vår prosjektleder Atle Romstad, som nå for annen gang har ledet samarbeidet og hatt oversikt over hele byggeprosjektet: Takk for at du sa ja også denne gangen!

Dypt takknemlige til Grande entreprenør med prosjektleder Vigdis Skrove i spissen og utallige dyktige underentreprenører og fagfolk på så mange plan. Så vidt vi kan se har vi fått et tilbygg av høy kvalitet og fint håndverk. Det har vært så spennende å følge arbeidet rett utenfor vinduene våre, og legge merke til godt humør og godt samarbeid folkene imellom.


Vi har fått mer enn et tilbygg. Vi har fått mer enn fire sykerom og fire nye celler som kan ta imot flere søstre. Vi har fått mer enn kontor til sykepleier og trygg opplyst adkomst for hjemmesykepleien. Vi har fått mer enn gode tekniske rom og lagerrom. 

Vi har fått en vakker og tiltrengt utvidelse av hele klosteret. Da vi i julen hadde to observatører og dermed var 16 i klosteret, merket vi godt at vi trengte mer plass. Da var det en stor glede å kunne gå ut i det nye trappehuset med utsikt til alle sider, ned den vakre trappen og oppleve luft, plass og god romfølelse, selv i gangen som forbinder rommene. Tre overlysvinduer er av stor betydning.


Og vi har fått et nytt lite kapell. Det er først og fremst med tanke på syke og skrøpelige søstre som ikke har krefter til å være med i kirken, men kan gå eller trilles inn i dette lille kapellet i sykeavdelingen. 

Vi gleder oss over at vår vakre klosterkirke blir mye besøkt, men gleder oss nå over et lite kapell der vi helt ubemerket og stille kan gå inn og be når som helst.


Og så har vi for første gang fått en stue, som vi tradisjonelt ikke har hatt i våre klostre. Vi tenkte først og fremst på behovet i sykeavdelingen, men stuen er stor nok til at vi kan samles der hele kommuniteten ved festlige og uformelle sammenkomster.


Til våren har vi en ny terrasse i en lun krok foran trappehuset, og til sommeren blir hele taket en stor, grønn plen der vi kan nyte utsikten i ulike retninger og være alene selv om vi er flere - det passer for cisterciensernonner. Dessuten blir det en lun krok og liten terrasse utenfor stuen. Den store klosterbygningen manglet lune kroker - og lune kroker gjør seg godt på en blåsende øy.


Nyfløyen er en integrert del av klosterets klausur, og blir ikke åpen for vanlige gjester. Vi ønsker likevel å dele vår glede med alle som gjerne vil se hvor fint det er blitt, og vil i løpet av det kommende året lage en video som neste sommer kan sees i besøkssenteret. Der skal dere få se hvordan klosteret nå er blitt.


Her ser der litt: Etter vesper 22. januar fikk hele kommuniteten komme ned og se på herligheten.

Før søstrene fikk komme ned og se, var det ferdigbefaring og overrekkelse. På bildene nedenfor ser der korona-håndtrykket ved overrekkelsen, grundig og kritisk gjennomgang av bygget, og fornøyde byggherrer: Priorinne sr. Brigitte, leder for byggekomiteen sr. Sheryl, vaktmester og nestpriorinne sr. Christina, søstrenes prosjektleder Atle Romstad, Grandes prosjektleder Vigdis Skrove og prosjektleder for snekkerfaget, Svein Martin Lustad.

 

 

Dag 3, askeonsdag, 26. februar:

På dagen 21 år siden de første fire grunnleggerne ankom Tautra, begynte de å grave utenfor spisesalen vår, der nybygget skal komme.

 

Rom var ikke bygget på en dag. Ei heller Tautra Mariakloster. Da vi bygget vårt nye kloster som sto ferdig i 2006, var perspektivet at dette skulle kunne tjene som kloster de neste 300 år.

I 2017 ble vi klar over at vi allerede trengte mer plass, fordi vi i løpet av få år var blitt dobbelt så mange nonner. Seks av oss har nådd samfunnets pensjonsalder, og våre to sykerom er allerede permanent opptatt. Vi hadde fem søstre i utdanning, men trenger plass for å ta imot flere yngre kvinner de neste tiårene, for å kunne fortsette som levedyktig kloster inn i femtiden.


Til advent i 2017 ba vi venner og kjente av klosteret om å hjelpe oss med finansieringen av en ny fløy som vil gi en sykeavdeling med 4 handicaptilpassete rom, dagligstue med tekjøkken, og et lite kapell. Dessuten 4 vanlige celler. Vår interne sykepleier skal bruke den som ligger vegg i vegg med sykeavdelingen. Et badeværelse, vaskerom og medisinrom/kontor for sykepleier hører også med.


Etter en første runde med entreprenør, trodde vi at vi måtte gå opp til 30 millioner. Da inkluderte vi kjøpet av hytta som ligger i stranda i vår eiendom, som en del av total utvidelse av klosterarealet. Vi ser nå at vi klarer finansieringen av hytta, og har dratt den ut av byggeprosjektet. Etter nye runder med prosjektleder, arkitekter og entreprenør, har vi fått budsjettet ned til vel 25 millioner.

Bildet og tegningene viser den opprinnelige planen. Den katolske organisasjonen Bonifatiuswerk håndterer gaver i Tyskland. De hjelper oss med pengeinnsamlingen, og er viktig bidragsyter til klosteret. De arbeider særlig for minoritetskatolikker - ikke minst i Norden.