Nybygg for nye og gamle søstre


For å se arkitektenes skisseprosjekt, klikk her.

 

Med Guds og menneskers hjelp

Innsamlete og lovete gaver vil dekke det kontrakten omfatter, med budsjett litt over 25 millioner. For å klare dette, har vi skrumpet bygget noe, forenklet det en god del, også i materialvalg. Bygget skal stå ferdig til jul 2020.

Vi er overveldet over all den støtte vi har fått og all den velvilje vi har møtt. Koronkrisen til tross håper vi å kunne fullføre bygget. Siden vil vi utarbeide budsjett for inventar og opparbeiding av utearealet rundt nybygget, som blir nødvendig å gjøre før det kan tas i bruk. 

For å ta vare på den fine utsikten vi nå har mot fjorden, er nybygget gravet inn i bakken, og plenen fra nåværende bygg fortsetter på taket av nybygget.

Dag 3, askeonsdag, 26. februar:

På dagen 21 år siden de første fire grunnleggerne ankom Tautra, begynte de å grave utenfor spisesalen vår, der nybygget skal komme.

Huset reiser seg

Etter 2 ukers stenging av trafikk til og fra Frosta etter 12 mars av hensyn til smittevern, kunne anleggsarbeidet fortsette mandag 30. mars. Hvilken glede å høre gravemaskinen starte opp igjen mens vi feiret messen! 

Siden har det vært fortgang i arbeidet. Gravemaskinen har krabbet rundt og gravet og gravet. Før det stilnet for påskefeiringen, hadde vi et digert hull utenfor vinduene, og kunne fra sidelinjen se hvor dypt ned gjennom matjord, silt og blåleire de hadde gravet. Lass med jord og leire ble kjørt bort, pukk og sand kom tilbake. Da rørleggerne hadde gjort sin del, ble alt til et vakkert, brunt sandgulv, klart for forskalinger og armeringsjern til grunnmurer. Siste mandag i april begynte hellingen av sement. Vi ser og ser, i beundring over arbeidernes ekspertise, samarbeid, fokus og presisjon. Det gir perspektiver på hva det er å bygge et hus, bygge et samfunn, et kloster, et menneske.


Vi fikk byggetillatelsen like før jul 2019, og kunne da skrive kontrakt med Grande Entreprenør. 

Siste mandag i februar begynte arbeidet med anleggsvei. Pater Anthony flyttet halvparten av bringebærbuskene, og hadde før det saget ned rekken av ospetrær som måtte late livet for å gi plass til nybygget. Siden gikk det slag i slag frem til nedstengingen på grunn av covid-19. Men så snart det var mulig, var det full fart igjen.

Rom var ikke bygget på en dag. Ei heller Tautra Mariakloster. Da vi bygget vårt nye kloster som sto ferdig i 2006, var perspektivet at dette skulle kunne tjene som kloster de neste 300 år.

I 2017 ble vi klar over at vi allerede trengte mer plass, fordi vi i løpet av få år var blitt dobbelt så mange nonner. Seks av oss har nådd samfunnets pensjonsalder, og våre to sykerom er allerede permanent opptatt. Vi hadde fem søstre i utdanning, men trenger plass for å ta imot flere yngre kvinner de neste tiårene, for å kunne fortsette som levedyktig kloster inn i femtiden.


Til advent i 2017 ba vi venner og kjente av klosteret om å hjelpe oss med finansieringen av en ny fløy som vil gi en sykeavdeling med 4 handicaptilpassete rom, dagligstue med tekjøkken, og et lite kapell. Dessuten 4 vanlige celler. Vår interne sykepleier skal bruke den som ligger vegg i vegg med sykeavdelingen. Et badeværelse, vaskerom og medisinrom/kontor for sykepleier hører også med.


Etter en første runde med entreprenør, trodde vi at vi måtte gå opp til 30 millioner. Da inkluderte vi kjøpet av hytta som ligger i stranda i vår eiendom, som en del av total utvidelse av klosterarealet. Vi ser nå at vi klarer finansieringen av hytta, og har dratt den ut av byggeprosjektet. Etter nye runder med prosjektleder, arkitekter og entreprenør, har vi fått budsjettet ned til vel 25 millioner.

Bildet og tegningene viser den opprinnelige planen. 


Vi er svært takknemlige for all den hjelp vi kan få: Vil du hjelpe oss?

   *  Du kan be for oss og prosjektet, for arkitektene, prosjektleder og bygningsarbeiderne.

   *  Du kan snakke om prosjektet til venner og kjente

   *  Du kan spørre om menigheten din eller en bedrift du kjenner vil støtte oss 

   *  Du kan gi en gave. Ingen sum er for liten, ingen for stor!

       Hvis du oppgir navn og adresse, sender vi takkekort.

       Gave over bankkonto: Tautra Mariaklosters byggefond: 

                                                  SPAREBANKEN MIDT-NORGE

                                                  N- 7467 Trondheim

                                                  Byggekonto 4200 39 36192

                                                  Swift code (BIC) SPTRNO 22

                                                  IBAN: NO56 4200 39 36192


   - Skattefritt bidrag gjennom Oslo katolske bispedømme (OKB):

    https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag (godskrives Tautra Mariakloster)

    Go Fund Me: https:/www.gofundme.com/f/tautra-senior-wing


- I USA kan skattefrie bidrag gis ved å sende sjekk til Sr. Ciaran, Our Lady of the MIssissippi Abbey, 8400 Abbey Hill Rd, Dubuque IA 52003. Merkes "Tautra building fund"


Vi er utrolig takknemlige for din hjelp og støtte! Vi ber hver dag for dere, i vissheten om at det var andres forbønn som førte til grunnleggelse av klosteret vårt på Tautra. 

Den katolske organisasjonen Bonifatiuswerk håndterer gaver i Tyskland. De hjelper oss med pengeinnsamlingen, og er viktig bidragsyter til klosteret. De arbeider særlig for minoritetskatolikker - ikke minst i Norden.